نخستین دوره مسابقات تیراندازی با کمان شرکت ها، جام فرابورس- بخش دوم

18
نخستین دوره مسابقات تیراندازی با کمان جام شرکت ها- جام فرابورس در ورزشگاه آزادی در بخش ریکروو بانوان و آقایان برگزار گردید (ویدوئو دوم)
pixel