لطفا مزاحم نشوید!

199

یکی از کارهایی که معمولا حال ما رو خراب میکنه، ایجاد مزاحمت برای دیگرانه. شما وقتی وارد مکانی میشید که ممکنه حضورتون برای دیگران آزاردهنده باشه، کم کم حالتون بد میشه و با توجه به اینکه ذهن ما یه محیط مستعد برای پرورش و چند برابر کردن رنجش ها و حال خراب هاست، از این اتفاق و مزاحمت ساده یک کوه بزرگ از حال خرابی می سازه و عامل دیگه ای برای حال خرابی های مکرر و کشنده ما میشه.

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده