فیلم مستند- مرکز بازپروری معتادان اینترنتی در چین

195
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.4 هزاردنبال‌ کننده

تماشای فیلم و مستندهای ترجمه شده بنیاد کارلوس https://anarchistha.wordpress.com

۱ سال پیش
# aaa
# aaaaaa
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.4 هزار دنبال کننده
آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی