آیتم فینتک 6: آموزش فینتک با رضا قربانی

1,009

در ادامه مباحث آموزشی برنامه ایده پردازان، در قسمت پنجم نیز رضا قربانی با ما همراه بود و از فینتک صحبت کرد. با توجه به اهمیت مباحث فینتک در آینده کسب و کارهای اینترنتی، به شما پیشنهاد می کنیم این قسمت را از دست ندهید. ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه نمایید.

pixel