بیست ساعت اول

387
387 بازدید
اشتراک گذاری
سخنرانی تد از جاش کافمن:چگونه در بیست ساعت اول یادگیری یک مهارت تازه، به سطح خیلی خوبی برسیم. برای خواندن مقاله مربوط به این ویدیو به آدرس : http://it-experiences.com/first20hours مراجعه کنید
pixel