سیستم ناد دانشگاه فنی و حرفه ای

779
دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه فنی حرفه ای می توانند با استفاده از سامانه جامع ناد دانشگاه فنی حرفه ای ، امورات آموزشی دانشگاهی مرتبط با خود را انجام دهند .
هیوا 85 دنبال کننده
pixel