سطوح ایده؛ ساده، متوسط و پیچیده

94
در این ویدئو درباره ی سطوح ایده در کارآفرینی بصورت خلاصه و مفید نکته ای بیان می کنیم یک ایده ی ساده و متوسط و یا پیچیده چگونه است؟ https://t.me/kelassup/12
pixel