طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۲ جلسه۷

84

لینک کامل http://teb114.ir/tabriziyan-book2-ep7/ در روایات از درمان به وسیله الکل نهی شده است و آن را درمان نمی دانند، به طورکلی الکل را دارو نمی دانند. حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا درمان به وسیله همه محرمات منهی است و دارو نیستند، یا اینکه این نهی فقط مختص به الکل است؟ مستفاد از روایات این است که این حکم به همه محرمات تسری دارد فقط مختص به الکل نیست، بلکه روایات مطلق محرمات را دارو نمی دانند.