کاهش co برای اخذ معاینه فنی

323
مزادزاده 09124251950 با انجام سرویس مخصوص معاینه فنی، گاز co در این خودرو را کاهش داده ایم. با انجام سرویس معاینه فنی و تست چهار گاز میتوان آلایندگی خودرو ها را به حداقل رساند. مرکز دیاگ کاران با تجربه ی درخشان در معاینه فنی توانسته رضایت بسیاری از مشتریان را در اخذ معاینه فنی جلب کند. سایت ما https://shagerdshofer.ir
pixel