گزارش نصفه و نیمه از فهرست اموال مسئولان سابق

459
نور گستر گلها
نور گستر گلها 163 دنبال‌ کننده

گزارش نصفه و نیمه از فهرست اموال مسئولان سابق - سخنگوی قوه قضائیه: برخی از مسئولان لیست اموال خود را نداده اند