کارگاه اتودهایی برای تقویت ریز در دف نوازی،آموزشگاه موسیقی چند مضراب

2,695
بخشهایی از کارگاه اتودهایی برای تقویت ریز در دف نوازی که خردادماه ۹۸ در آموزشگاه موسیقی چند مضراب برگزار شد مدرس :افشین خلج www.chandmezrab.com
pixel