بهترین مرکز کاردرمانی تهران.09120452406بیگی.کلینیک توانبخشی.کاردرمانی در منزل.

396
کاردرمانی ، یکی از شاخه های توانبخشی است. در کاردرمانی، فرد از وابستگی ها رها می شود و به سمت انجام فعالیتهای مستقل روزانه سوق داده می شود. یکی از هدفهای مهم در کار درمانی این است که فرد به استقلال برسد و بتواند کارهایش را خودش انجام دهد.کلینیک توانبخشی ونک 09120452406بیگی.مطالب بیشتر در وب سایت: www.gofkar.com
pixel