انتقاد تند پرویز پرستویی از مسعود فراستی

598

واییییییییی عجب حرفایی میزنه