زنگ آموزش سازمان محیط زیست 7: مدیریت تفکیک پسماند

455

سخنرانی با موضوع: "مدیریت تفکیک پسماند از مبداء تولید" سخنران: سید امیر ناصر هراتی دوشنبه 7 اسفندماه 1396 تهران- سالن همایش های بین المللی پارک طبیعت پردیسان زمان: 51 دقیقه

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel