چرا داده کاوی نیاز داریم؟

3,983
modam 35 دنبال‌ کننده
مشتری محور بودن بدون تحلیل اطلاعات مشتریان و بدون استفاده از داده های جمع آوری شده از مشتریان امکان پذیر نمی باشد. چه اتفاقی افتاده است که نیاز داریم از داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده کنیم؟ *داده کاوی چیست؟ *دانش حاصل از طریق داده کاوی *شناخت فرآیند پیاده سازی پروژه های داده کاوی *انواع داده های مشتریان *چالش های موجود در داده های مشتری
modam 35 دنبال کننده
pixel