ویدیو۳ - کارگاه مجازی شیوع کووید-19:مدل ها و چالش ها - dem99 - ویروس کرونا

39
انجمن فیزیک ایران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ یک کارگاه با عنوان کارگاه مجازی شیوع کووید-۱۹: مدل ها و چالش ها را در خصوص انتشار ویروس کرونا COVID-19 با همکاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار کرد. این ویدئو سومین فیلم از این کارگاه است.
pixel