ناهمخوانی سیاست های کاخ سفید در برابر ایران

63

وزیر خارجه کشورمان با انتشار بیانیه هوک و مشخص کردن بخش هایی که مدعی عدم ارتباط قطعنامه ۲۲۳۱ با برنامه موشکی ایران است، از سیاست های یک بام و دو هوای واشنگتن در قبال ایران پرده برداشت./ گزارشی از آمنه موسوی، خبرنگار گرا