خسارتگیر - تجربه مسافرین

121
خسارتگیر
خسارتگیر 1 دنبال‌ کننده

هدف ما از راه اندازی خسارتگیر، پایان دادن به مشکلات ناشی از پرواز مسافران و حمایت از آرامش آنهاست. به طور خلاصه، ما به مسافران هوائی در سراسر جهان کمک می‌کنیم تا در هنگام بروز مشکلات هوایی (پروازهای دارای تاخیر، لغو شده، از دست دادن پرواز connection یا ممانعت از سوار شدن به هواپیما) و دردسرهای ایجاد شده برای چمدان های آنها (گم شدن، تاخیر در رسیدن یا آسیب به چمدان)، حقوقشان را در کمترین زمان به کمک متخصصان ما دریافت نمایند.

خسارتگیر
خسارتگیر 1 دنبال کننده