تقابل منطق اسلام و غرب در لایه مفاهیم (1)

46
دکتر حسین ‎علی رمضانی 15 دنبال‌ کننده
46 بازدید
اشتراک گذاری
اسلام و غرب در لایه های مبانی انسان شناسی و هستی شناسی در تقابلی کاملا ملموس به سر می برند. مباحث فلسفی و حکمی این دو مکتب نشان از این موضوع دارد. در حوزه معرفتی نیز این دو مکتب در سطوح و لایه های مختلف در جنگی تمام عیار بوده و مفاهیم اولین و لایه های ترین تقابل این دو با یکدیگر بوده و نیاز به وضع مفاهیم و تعریف منطقی آنها در رویکرد اسلامی امری ضروری است. در این راستا دکتر حسین‎علی رمضانی در جمع پژوهشگران دانشنامه ... به دنبال تبیین گفتمان قالب تعریف منطقی مفاهیم در نگاه اسلام و غرب است.
pixel