ریاضی نهم ، فصل سوم ، درس 5 : شکل های متشابه (2)

588

در این فیلم به تشابه و کاربرد آن در علوم مختلف اشاره می کنیم و با یک مثال کاربردی به آن می پردازیم . پاسخ گوی سوال های امتحانی شما هستیم . برای دانلود کامل دوره های آموزشی به آدرس زیر مراجعه نمائید . faranesh . com

pixel