نرم افزار درمانگاه بوعلی

914
سیدعلی موسوی
سیدعلی موسوی 2 دنبال‌ کننده

- سیستم نوبت دهی خودکار با قابلیت چاپ برگه نوبت دهی با چاپگر حرارتی با قابلیت شبکه - ثبت پرسنل و مدیریت حقوق و دستمزد پرسنل - بایگانی اطلاعات بیماران و دریافت و شماره نسخ ثبت شده (مثلا برگه تحویل به تامین اجتماعی) - امکان محاسبه دریافتی های درمانگاه، پزشکان متخصص، پزشک عمومی، پرستاران و امکان صدور فیش برای پرسنل - محاسبه درصد سهم درمانگاه از دریافتی های پزشکان متخصص و عمومی و پرستاران