یک بام و دو هوا برای تولیدکننده و واردکننده تایر

38

شبکۀ دو - 15 تیر 1398 - 20:30| گوینده: «یک بام و دو هوا برای تولیدکننده و واردکننده. حکایت استانداردهایی که برای تولیدکنندگان داخلی تایر وضع شده و واردکنندگان را معاف کرده است.» گنجی، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر: «برای تولید تایر، یک استاندارد ملی کشور وجود دارد که برای تولیدکنندگان و واردکنندگان الزامی است. در سال گذشته با هماهنگی وزارت صمت، جلسات متعددی تشکیل شد و برای ارتقای این استانداردها خوشبختانه در مورد کارخانه‌های داخلی به نتیجه رسیده است. اینکه ما مقادیر زیادی تغییرات در خط تولید می‌دادیم که بتوانی

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده