برنامه نویسی پایتون - ویدیو 20 - آشنایی با ماژولو کتابخانه استاندارد در python

503
در این ویدیو به کتابخانه استاندارد پایتون می پردازیم و از کتابحانه math استفاده می کنیم و مفاهیم مربوط به ماژول ها را با این ویدیو کامل تر می کنیم.
pixel