عاشقانه ها-استاد#ابتهاج

2,474

#گیلان، زادگاه مفاخر ،آزاد مردان و شعرای بسیاریست .شنیدن شعری عاشقانه از یکی از بزرگان #گیلان و #رشت،حافظ زمانه استاد #ابتهاج با صدای دلنشینش، خالی از لطف نیست........