داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

بخش هفتم / شار مغناطیسی فیزیک یازدهم

332
تدریس شار مغناطیسی و قانون القای الکترو مغناطیس مدرس اقای مختاری دبیر دبیرستان شهید اژه ای
pixel