آموزش نرم افزار eplan p8 2.7 - استاد یوسف ثانی - جلسه هشتم

98
آموزش نرم افزار eplan p8 2.7 - استاد یوسف ثانی - جلسه هشتم
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel