معرفی راهنمای موضوعی و مرکز تولید محتوا در حوزه سواد اطلاعاتی در دانشگاه سمنان

368
یکی از پروژه های دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان در درس کارآموزی، تهیه ویدئوهای آموزشی است. معمولا دانشجویان این رشته با سیستم های چندرسانه ای و طراحی چندرسانه ای ها در درسی به همین نام آشنا می شوند. معرفی راهنمای موضوعی و مرکز تولید محتوای سواد اطلاعاتی در دانشگاه سمنان محصول فعالیت یکی از دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی (سرکار خانم الناز عسکریان) است که زیر نظر دکتر رحمان معرفت (عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان) تهیه شده است.
filimo
دیرین دیرین - قسمت 5: شاخ اینستای گرام
%96
قهویانی یک شبه دو میلیون فالوئر پیدا می کند و تبدیل به شاخ اینستاگرام می شود. حالا او باید مثل یک شاخ رفتار کند اما سبک زندگی شاخیانه سختی های خودش را دارد ...
pixel