ترکیب دیتا چند سنسور یکسان جهت مدیریت در نرم افزار Node-RED

251

تصور کنید در یک اتاق بزرگ تعداد 3 عدد سنسور دما وجود دارد. برای مدیریت دما این اتاق فقط به یک پارامتر محیطی نیاز است. راه حل چیه؟ باید میانگین اطلاعات 3 تا سنسور را بگیریم و آن ها را به یک دیتا تبدیل کنیم. سپس اون دیتا را برای مدیریت محیط استفاده کنیم. در این آموزش با استفاده از محیط نودرد که امکان نوشتن سناریو کامل اینترنت اشیا را دارد. اطلاعات سنسورها را باهم ترکیب میکنم و در خروجی یک دیتای واحد دریافت میکنیم. آموزش کامل در لینک زیر: digispark.ir/getting-sensor-average-data

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده