اقتصاد سیاسی صنعتی‌ شدن در عصر شتاب تاریخ

177
177 بازدید
اشتراک گذاری
این برنامه در ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ و با سخنرانی آقایان دکتر حمید پاداش، دکتر روح الله کهن هوش نژاد، مهندس بحرینیان و دکتر فرشاد مومنی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار گردید. برای تهیه این کتاب و همینطور سایر کتب نشرنهادگرا به وبسایت انتشارات رجوع بفرمایید.
pixel