سریال کلک ششم قسمت 48

699

خلاصه داستان ! سریال کلک ششم قصه میراث خسر است، که بر کام چهار داماد و دختران اش به زبان طنز شهد و شکر می‌گرددو دامادان برای مردنش دعا می‌کنند، حاشیه زندگی رقابتی چهار باجه و چهار خواهر چاشنی طنز قصه است و هویت میراث را به زبان جدی توسط شخصیت پیرمردی خردمند به مخاطب می‌رساند . هر کدام از خود نقشه دارند تا به سرمایه بیشتر برسند، بی خبر از اینکه در داستان کلک ششم هم وجود دارد. پیام سریال! رقابتهای بیجا را به رفاقت تبدیل کنیم ! سریال نام سریال:- (کلک ششم) نویسنده:- (علی یعقوبی) کارگردان و فیلمبردار:- (عب