ایران گردو | گردو | گردوی پیوندی | پیوند گردو | باردهی | پربار | دیرگل | چندلر

55
مجموعه ایران گردو اولین و بزرگترین و تخصصی ترین تولید کننده نهال گردوی پیوندی در ایران و ارائه به سراسر کشور خوی میدان کشاورز روبروی مخابرات - تلفن (سری صبح روزهای غیر تعطیل): 04436333282 مشاوره در احداث باغ تجاری و مدرن گردو سرشاخه کاری و اصلاح و احیای درختان گردوی سنتی کم بار و بی بار تولید دستگاه برداشت گردو و البالو و پوست کن گردو https://www.instagram.com/irangerdookhoy گردو تخصص ماست
pixel