همنوازى دف ( نیما حدادى و همدم باقى نژاد)

2,092
دفنوازى زیبا در ریتم ٢/٤ ( نیما حدادى : مدرس آموزشگاه موسیقى منادى ، همراه با هنرجویشان خانم همدم باقى نژاد ) . آموزشگاه موسیقى منادى : ٤٤٨٩٤٨٧٨
pixel