دختر مافياي مواد مخدر در کلمبيا مسلمان شد

351
تمدن اسلامی 413 دنبال‌ کننده
لورنا دختر رهبر مافیای مواد مخدر کلمبیا، در جستجوی زندگی ای بهتر اسلام را یافت و مسلمان شد، او از زندگی خود پس از اسلام میگوید کاری از نور www.nourtv.net
تمدن اسلامی 413 دنبال کننده
pixel