برنامه گزینه 4 شبکه 4سیما با حضور دکتر سرکشیک زاده

2,937

www.drsarkeshikzadeh.com www.dinikonkoor.com دکتر سرکشیک زاده مدرس برتر دین و زندگی کنکور و کارشناس تحصیلی و آموزشی 4 شبکه سیما و 6 برنامه آموزشی است