نماهنگ | الحسین یجمعنا

95

حضرت آیت الله خامنه ای: «شما بدرستی گفتید: «الحسین یجمعنا»، حقیقتاً این جور است؛ حسین اجتماع عظیمی را درست میکند. این دلها با هزاران گام در راه است، همه حرکت میکنند، همه راه می افتند به سمت آن معدن و سرچشمه ی معنویّت و آزادگی، و این را به رخ دنیای مادّیِ امروز میکشند. و این ان شاء الله روز به روز بایستی حرکت بیشتری بکند و گسترش بیشتری پیدا کند، و البتّه عمق بیشتری هم پیدا کند.» ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

pixel