ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

جراحی ترمیمی بینی دشوار بدون استفاد از غضروف دنده و گوش

1,396
دکتر امین آمالی 15 دنبال‌ کننده
نتیجه فوق العاده جراحی ترمیمی بینی دشوار با دفرمیتی های متعدد و مشکلات حاد تنفسی توسط دکتر امین آمالی بدون استفاده از غضروف گوش و دنده دکتر امین آمالی در جراحی های ترمیمی خود نهایت سعی در بکار گیری بقایای تیغه بینی خود بیمار را می کند تا حداقل نیاز به استفاده از غضروف دنده و گوش باشد اینکار نتایج طولانی مدت تر و بهتری را خواهد داشت. یکی از مشکلات استفاده از غضروف دنده و گوش درصد احتمال بالا جذب بعد از جراحی می باشد.
pixel