فستیوال مدارس فوتبال مرداد98

144

باشگاه پیام دهم مرداد 1398 میزبان برگزاری فستیوال مدارس فوتبال تهران بود در این مسابقات آنچه اهمیت داشت سوق دادن نوجوانانی به ورزش فوتبال بود نوجوانانی که تعدادی از آنها در آتیه نه چندان دور به تیم ملی راه خواهند یافت این حرکت شایسته از دو منظر قابل تحصین است اولی اینکه با ورود دادن نوجوانان به ورزش آنان از معضلات اجتماعی مانند اعتیاد دور خواهند شد و از سوی دیگر از هم اکنون آینده بزرگی را برای خویش ترسیم مینمایند به این کلیپ کوتاه نگاه کنید

حسین توکلی
حسین توکلی 77 دنبال کننده