یادگیری از شکست‌ها-تاد دِوِت

48

www.rasabook.com شکست و نقص الزاما یکی نیستند، هنوز هم خیلی از افراد با این باور که اگر شکست بخوریم، کار اشتباهی کرده‌ایم بزرگ شده‌اند. در حقیقت، شکست یک بخش ضروری و طبیعی از زندگی هر فردی است. در این دوره، مربی " تاد دِوِت " ، روانشناسی شکست، تفاوت میان شکست خوب (آزمایش تفکر) و شکست بد (چشم پوشی بی پروا) و اینکه چرا شکست فرصتی برای یادگیریست، برای ما مطالبی را می‌گوید.