دستگاه برجسته نگار 2

36
پکتوس 4 دنبال‌ کننده
تنها نمایشگر لمسی بریل ویژه نابینایان با پوشش بریل فارسی
پکتوس 4 دنبال کننده
pixel