ستاد تنظیم بازار با انبوهی از اختیارات کار کارشناسی نمیکند

135

برنامه مناظره جمعه 25 مرداد 1398 - سید مصطفی صفاری استاد دانشگاه افزایش قیمت خودرو نتیجه دخالت ستاد تنظیم بازار

تخصص نیوز
تخصص نیوز 11 دنبال کننده
filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...