کافه گفت و گو | راه اندازی فروشگاه بدون محصول | قسمت دوم

497

گپ و گفت با سید محمد امین هاشمی درباره راه اندازی فروشگاه اینترنتی بدون داشتن محصول