مراسم رونمایی و امضای کتاب شنیداری نیمهٔ تاریک وجود

198
مراسم رونمایی و امضای کتاب شنیداری نیمهٔ تاریک وجود، نوشتهٔ دبی فورد و ترجمهٔ فرناز فرود با حضور گویندهٔ کتاب، خانم سمیرا جواهریان در شهر کتاب دانشگاه.
دل - فصل 1 قسمت 38
%80
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 51 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 38
pixel