چرا آمدنیوز و بی بی سی از دولت روحانی حمایت میکنند

537
افشاگری بی بی سی از همکاری سنای آمریکا برای پیروزی روحانی در انتخابات چرا آمدنیوز و بی بی سی از دولت روحانی حمایت میکنند اتحاد کفر و نفاق
pixel