تیزر تبلیغاتی قالب وردپرس ایرانی دیوان

107
Rpatech 1 دنبال‌ کننده
این تیزر تبلیغاتی برای مرکز پیش نمایش قالب وردپرس تمام ایرانی دیوان ساخته شده است که شرح نام دیوان با مخفف انگلیسی ویژگیهای آن در این ویدئو قرار گرفته. Different - Iranian - Vast designed - Advanced - Natural systems . که حروف ابتدایی این کلمات همان DIVAN نام این قالب ایرانیست.
Rpatech 1 دنبال کننده
pixel