معرفی نهال گردو گروه HBSulduz

87
نهال های گردو در بهترین منطقه ای از سلدوز واقع در شهرستان نقده عمل آوری می شوند. انواع ارقام نهال گردو و سازگار با انواع محیط ارائه می شوند. دارا تجارب در زمینه مشاوره به کشور قزاقستان، عراق و آموزش برخی از نهال کاران منطقه. ارسال انواع نهال به نقاط مختلف کشور. اجرای کاشت نهال گردو. سایت گروه ما: https://gerdoohb.com
Getphp 12 دنبال کننده
pixel