دستگاه سلفون

12
از این دستگاه سلفون کشی برای ایجاد پوشش سلفون مات، براق و یا مخملی بر روی فرم های چاپ شده استفاده می شود. دستگاه سلفون کشی جزو دستگاه های پس از چاپ می باشد.
idepardazanprint.ir 0 دنبال کننده
pixel