مصاحبه در نمایشگاه INTERGEO آلمان

353

مصاحبه با شرکت NPR در نمایشگاه اینترژئو INTERGEO 2015 آلمان در 26 شهریور 1394 - نسخه ی اصلی در آدرس: http://www10.giscafe.com/video/NPR-Co.-Mehdi-Boroumand-Managing-Director/45188/media.html