زحمت صیادان فریدونکنار برای معیشت و درآمد زندگی

521
بلاغ نیوز 114 دنبال‌ کننده
صیادان فریدونکنار برای معیشت و درآمد زندگی در سرمای پاییز و زمستان مشغول به صید پرندگان اند.
بلاغ نیوز 114 دنبال کننده
pixel