نخبگان مسئولند

27
کانون اندیشه جوان 426 دنبال‌ کننده
27 بازدید
اشتراک گذاری
** نخبگان نمی توانند خود را از بطن جامعه جدا کنند ** دکتر محسن اسماعیلی از وظایف نخبگان سخن می گوید...
pixel