برنامه تلویزیونی طلوع - نگاهی بر تجاری سازی فناوری نانو

2,030
در این قسمت از برنامه تلویزیونی طلوع که از شبکه چهار سیما پخش شده است، با حضور یکی از کارشناسان ستاد توسعه فناوری نانو بحث تجاری سازی فناوری نانو و اقدامات ستاد توسعه فناوری نانو در خصوص ورود محصولات مبتنی بر فناوری نانو به بازار مصرف مورد بررسی قرار گرفته است.
pixel